Domovská stránka


Akce třídy 2.A:

18. 6. - školní výlet do ZOO Lešná ???Učivo: BŘEZEN - DUBEN
30. 3. - 3. 4.:

Čj:        - Slovní druhy:
                               1. podstatná jména
                               2. přídavná jména
                               3. zájmena
                               4. číslovky
                               5. slovesa
                               6. příslovce
                               7. předložky
                               8. spojky
                               9. částice
                              10. citoslovce
             Naučte se je zpaměti!!!

            Podstatná jména - jsou názvy osob (babička, řezník), zvířat (slon, žížala), věcí (stůl). Ukazujeme                                              na ně: TEN, TA, TO. Pozor na slova, která nemůžeme uchopit, ale také jsou to                                                podstatná jména: ticho, štěstí, rychlost, ...
            Slovesa - jsou slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (sedí, utíkají,                             čteme).

     PS: str. 24 - 25

     Pís.: str. 20  
    
M: PS 2: str. 28

PRV: Uč.: do str. 48
        PS: do str. 51

Aj:
Na tomto odkazu najdete poslechy do Aj:                                                            

  
     - p.uč. Morávková: - hledejte dole v přidaných souborech!     

                 
     - p.uč. Ocelíková:


Lekce 30. 3. 2020
opakování celé lekce 6, slovní zásoba - nábytek, místnosti - ústně i písemně
- předložky in, on, under a tvoření otázek a vět - znovu UČ str. 43, PS str. 53
(Where´s the book? It´s on the table, in the living / sitting room. popř. Is it under the ...?)
- do sešitu English zapsat zapsat 3 otázky a doplnit odpovědi podle UČ str. 43
- Where´s the ruler? It´s under the...
- Where´s the robot? ...
- Where´s the boat? ...
- zapsat Where is popř. Where´s - "Kde je" do Vocabulary a procvičit ve Spelling


Lekce 1. 4. 2020
- nová lekce 7
- UČ str. 48, poslech, ukazování, procvičení nových slovíček (CD 3, stopa 2 a 3)
- zápis slovíček do Vocabulary a Spelling
- PS str. 59 cv. 1, 2 (CD 3, stopa  4)                         
                              
                             
    

 


ĉ
Daniela Krejčí,
29. 3. 2020 1:52
Comments